Administració

Setzè Col·loqui Volum I


Crèdits

ÍNDEX

Discurs de Kálmán Faluba, president de l’AILLC, a la sessió inaugural del Col·loqui … 5
Discurs de Vicente González Martín, Degà de la Facultat de Filologia de la Universitat de Salamanca, a la sessió inaugural del Col·loqui … 9
Discurs de Kálmán Faluba, president sortint de l’AILLC, a l’acte de cloenda del Col·loqui … 11

SECCIÓ 4: Llengua i literatura catalanes en l’ensenyament

PLENÀRIES

Carme Alcoverro, Estratègies per a l’ensenyament de la literatura catalana … 15
Vicent Salvador, Textos periodístics i educació discursiva (nivell d’ensenyament mitjà) … 39

COMUNICACIONS

Margalida Adrover Ginard, Notes sobre la parla d’estudiants de català de la Catalunya del Nord … 63
Guillem Alexandre Amengual Bunyola, Models lingüístics educatius als territoris de parla catalana i protecció efectiva dels drets lingüístics dels catalanoparlants … 73
Francesc Bernat i Baltrons, Una gramàtica escolar catalana inèdita del s. XIX: els Elements de gramàtica lexicològica de Salvador Vilanova i Pujals … 85
Mary Sanchiz / Lluc Bonet, Noves apostes didàctiques i reglamentàries per al català a l’escola pública del Rosselló … 97
Pau Bori / Daniel Cassany, La cultura catalana als llibres de text de català com a llengua estrangera. Una primera aproximació … 109
Joan Borja i Sanz, Etnopoètica i ensenyament de llengües: sobre les possibilitats didàctiques de les rondalles en el sistema educatiu contemporani … 121
Florència Caillis-Bonet, Anàlisi dels gestos professionals per al desenvolupament de la competència bilingüe francès-català a l’educació infantil al Rosselló … 131
Joan Costa Carreras, «La normativa és massa important per deixarla en mans dels gramàtics»: observacions sobre la implantació de la normativa a partir d’una proposta ortoèpica … 141
Elga Cremades, Ensenyar català a Rennes: experiències pràctiques … 153
Oreto Doménech i Masià, La literatura en l’era digital: lectura de dues obres de ficció hipertextual … 163
Anna Esteve Guillen, Els blogs digitals en l’ensenyament de la literatura catalana: la doble cara del mirall … 181
Immaculada Fàbregas Alegret / Elena Grínina, Un nou projecte en l’ensenyament del català com a llengua estrangera: curs de català per a parlants de rus A1/A2 … 193
M. Àngels Francés Díez, L’ensenyament de la literatura catalana en l’era Google … 203
Antònia Farré Sanfeliu / M. del Carme Masip Porqueres, Ensenyar llengua oral i escrita a l’ESO amb centres d’interès … 213
Rita Peix, La reflexió interlingüística en els textos oficials francesos de l’ensenyament bilingüe a paritat d’horaris: el cas de la Catalunya del Nord … 223
Adolf Piquer Vidal, Anàfores nominalitzants en la producció de texts cientificotècnics … 231
Enric Portalés Llop, La confluència de concessió i adversativitat en la construcció del discurs argumentatiu … 243
Josep Lluís Roig, Entre l’aprenentatge i la incitació: un cas concret de pràctica narrativa a l’ensenyament secundari … 257
Mònica Sales, La rondalla en el marc del treball cooperatiu: adaptant la tradició a la nova mirada que suposa un currículum orientat a l’adquisició de competències … 267
Sergi Serra Adsuara, Seqüència didàctica: tractament dels desigs eròtics en la literatura catalana … 277
Pasqual Tirach Alventosa, Llengua i literatura catalanes en l’ensenyament a Catalunya del Nord. estudi comparatiu de dues poesies rosselloneses … 295
Agnès Toda i Bonet, L’ensenyament de la llengua catalana a Reus durant el franquisme … 305
Glòria Gómez Monllor / Marisa Tomás Roselló, L’ensenyament de la literatura patrimonial, recurs fomentador de la identitat etnolingüística al sud valencià … 317