Administració

Col·loquis de l’AILLC

L’activitat més visible de la nostra Associació, tant des que fou constituïda oficialment com en el període preparatori, fou la celebració dels Col·loquis amb la subsegüent publicació de les respectives actes. No cal dir que aquests aplecs afavoreixen de manera extraordinària el contacte entre els estudiosos de la cultura catalana escampats arreu del món.

I Col·loqui, Estrasburg (1968)
II Col·loqui, Amsterdam (1970)
III Col·loqui, Cambridge (1973)
IV Col·loqui, Basilea (1976)
V Col·loqui, Andorra (1979)
VI Col·loqui, Roma (1982)
VII Col·loqui, Tarragona (1985)
VIII Col·loqui, Tolosa de Llenguadoc (1988)
IX Col·loqui, Alacant (1991)
X Col·loqui, Frankfurt am Main (1994)
XI Col·loqui, Palma (1997)
XII Col·loqui, París (2000)
• XIII Col·loqui, Girona (2003)
XIV Col·loqui, Budapest (2006)
XV Col·loqui, Lleida (2009)
XVI Col·loqui, Salamanca (2012)
• XVII Col·loqui, València (2015)
• XVIII Col·loqui, Bucarest (2018)
XIX (Col·loqui, Vic (2021)
XX Col·loqui, Poznan (2024)