Administració

VI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Roma (1982)

El sisè Col·loqui va ésser celebrat a la tardor del 1982 a Roma, en el marc de l’esplèndida Villa Mirafiori. L’elecció d’aquesta ciutat tenia el caràcter simbòlic de retre homenatge als estudiosos italians que, des de temps i ben nombrosos, s’han interessat per la llengua i per les lletres catalanes, en consonància amb els lligams històrics que uneixen Itàlia amb les gents del vell Casal d’Aragó.

Ultra les comunicacions que són recollides a les actes, hi hagué una animada Taula Rodona, dirigida pel professor Ramon Aramon i Serra sobre «Problemes de crítica textual, plantejats específicament sobre textos medievals catalans», en la qual presentaren llurs opinions els senyors Miquel Batllori, Germà Colón, Giuseppe e. Sansone i Giuseppe Tavani. Hi intervingueren en les discussions, i no sempre d’acord amb els ponents, diversos congressistes.

Els participants van poder assistir a un concert de música -obres de Granados, Mompou i Albéniz-, a la Sala dels Horacis i Curiacis del Campidoglio, a càrrec de Rosa Sabater. Fou un dels darrers triomfs d’aquesta gran pianista que havia de desaparèixer tràgicament poc després.

Les actes, aparegudes el 1983 a les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, han estat editades a cura de Giuseppe Tavani i Jordi Pinell que foren també els eficaços organitzadors dels Col·loqui. El valor científic de les conferències d’aquest volum és, com als precedents, prou elevat. Hi predominen, naturalment, aspectes de relacions italocatalanes, en particular de l’època del Renaixement; però no hi manquen ponències o comunicacions espontànies de llengua contemporània i de literatura sobre els nostres segles XIX i XX.

Cal destacar que els llibres que formaven l’exposició bibliogràfica instal·lada a la Villa Mirafiori foren lliurats per la Generalitat de Catalunya, en presència del senyor Conseller de Cultura, Max Cahner, a la Universitat de Roma. Amb aquest obsequi generós els estudis de catalanística hi rebien unes eines immillorables. Així ho interpretà, amb paraula justa, el titular de l’ensenyament, el professor Jordi Pinell.

A l’Assemblea plenària celebrada l’1 d’octubre de 1982 fou renovellada la junta de Govern de l’AILLC, la qual restà constituïda de la manera següent: Arthur Terry (president), Giuseppe Tavani (vicepresident), Josep Massot i Muntaner (secretari), Joan M. Pujals (vicesecretari), Nic Stolp (tresorer), i Rolf Eberenz, Alan Yates, Joaquim Rafel i Josep Gulsoy (vocals). Hom convingué que el Col·loqui a celebrar al cap de tres anys tindria lloc a Tarragona. Així mateix l’auditori aclamà el senyor Francesc B. Moll com a Conseller de l’Associació i el senyor Alberto Boscolo fou nomenat Membre d’Honor.

(Extret de l’article de Germà Colón Domènech publicat en el llibre L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1968-1998), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1999)