Administració

Inici

L'associació data de 1968 i fou fundada oficialment l'any 1973; aplega les persones interessades per la llengua i la literatura catalanes i té per objectiu fomentar i difondre la cultura catalana, especialment la llengua i la literatura.

L'associació organitza cada tres anys un col·loqui internacional sobre temes relacionats amb la filologia catalana i en publica les actes; també publica semestralment la revista científica "Estudis de llengua i literatura catalanes" i distribueix entre els membres informació regular sobre sessions de treball i sobre publicacions de l'especialitat.

Des de l'any 2016 organitza els anys que no hi ha Col·loqui una Jornada dedicada fonamentalment a la divulgació de la recerca.

 

Associacions de catalanística


NOVETATS

Jornada: «Literatura catalana contemporània: institucionalització i llengua literària».

L'11 de desembre de 2020 se celebrà aquesta sessió que tingué com a objectiu revisar alguns aspectes relatius a la construcció contemporània del català literari. Més informació 

XIX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Vic (2021)

El XIX Col·loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tindrà lloc a Vic del 6 al 9 de juliol de 2021 Per acord de la Junta de Govern de l’AILLC, reunida a Barcelona el 15 de febrer de 2019, s’estableixen com a temes del XIX Col·loqui els següents: 1. Estudi, traducció i recepció de la literatura i cultura catalanes: edicions, històries, revisions crítiques 2. Literatura catalana contemporània, del XIX al XXI: tradició i innovació 3. La llengua catalana als segles XX i XXI: descripció, prescripció i usos 4. Didàctica de la llengua i de la literatura catalanes: enfocaments integrats de llengua, literatura i cultura
Primera circular
Segona circular