Administració

XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Presentació
L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (AILLC) té com a finalitat aplegar les persones de tot arreu interessades per la filologia catalana i fomentar els estudis de llengua i literatura catalanes.
L’Associació organitza un Col·loqui cada tres anys per a debatre temes científics de l’especialitat. Els Col·loquis han tingut lloc a Estrasburg (1968), Amsterdam (1970), Cambridge (1973), Basilea (1976), Andorra-Barcelona (1979), Roma (1982), Salou-Tarragona (1985), Tolosa de Llenguadoc (1988), Alacant-Elx (1991), Frankfurt am Main (1994), Palma de Mallorca (1997), París (2000), Girona (2003), Budapest (2006), Lleida (2009), Salamanca (2012) i València (2015).
L’Assemblea General de l’AILLC celebrada a València l’any 2015 va aprovar la candidatura de Bucarest com a seu del XVIII Col·loqui.

Seu i dates del Col·loqui
El XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tindrà lloc a Bucarest, a la seu de la Facultat de Dret de la Universitat de Bucarest, durant la setmana del 2 al 6 de juliol de l’any 2018.

Temes del col·loqui
Per acord de la Junta de Govern de l’AILLC, reunida a Barcelona el 19 de febrer de 2016, s’estableixen com a temes del XVIII Col·loqui els següents:

1. El català entre les llengües romàniques. Intercanvi, estudi i comparatística entre el català, el romanès i altres llengües romàniques.
2. Clàssics de la literatura universal a la literatura catalana. L’accés i la recepció.
3. Els traductors del català i al català com a prescriptors. El paper del traductor entre l’escriptor i l’editor.
4. Didàctica del català com a llengua estrangera i noves tecnologies. La presència de les noves tecnologies a l’ensenyament és un fet. Quins són els avantatges i els inconvenients del seu (ab)ús?

Treball científic
El treball científic comprendrà els aspectes següents:

1. Conferències magistrals: hi haurà una conferència inaugural i una de clausura d’una hora.
2. Conferències plenàries: 4 conferències plenàries de 45 minuts, una per cada tema.
3. Taula rodona.
4. Comunicacions: tots els membres de l’AILLC poden presentar comunicacions de 20 minuts de durada sobre els temes proposats. Els qui encara no en siguin membres poden fer-se’n adreçant una sol·licitud d’ingrés a l’AILLC, avalada amb la firma de dos membres, a: AILLC, carrer del Carme 47, 08001-Barcelona (aillc@iec.cat).

Els qui decideixin presentar una comunicació, n’hauran de trametre un resum (d’una llargada mínima d’una pàgina i màxima de dues) al Comitè Organitzador abans del 29 de gener de 2018 a través de la plataforma web del col·loqui aillcbucarest18.weebly.com. En aquest resum s’especificarà l’interès del tema escollit, com també l’objectiu, la metodologia i, si escau, les conclusions de la comunicació. El Comitè decidirà sobre l’admissió de les comunicacions i ho notificarà als autors durant el mes de març de 2018.

Proposta de programa

Dilluns, 2
Matí:

 • Arribada i allotjament.

Tarda:

 • Obertura.
 • Conferència inaugural a càrrec de Jana Balacciu Matei (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucarest), «Les traduccions del català al romanès ―rierols que porten històries per explicar la història».

Dimarts, 3
Matí:

 • Conferència plenària (tema 1).
 • Comunicacions.

Tarda:

 • Conferència plenària (tema 2).
 • Comunicacions.

Vespre:

 • Activitat complementària.

Dimecres, 4
Matí:

 • Conferència plenària (tema 3).
 • Comunicacions.

Tarda:

 • Conferència plenària (tema 4).
 • Comunicacions

Vespre:

 • Activitat complementària.

Dijous, 5
Matí:

 • Taula rodona.
 • Comunicacions.

Tarda:

 • Conferència de clausura a càrrec de Lídia Pons (Universitat de Barcelona), «Les formes dels possessius segons l’Atles Lingüístic del Domini Català».
 • Clausura.
 • Assemblea de l’AILLC.
 • Activitat complementària.

Divendres, 6

 • Excursió a Sinaia.

Circulars
La segona circular del Col·loqui es trametrà el novembre de 2017.
La tercera circular del Col·loqui es trametrà el març de 2018.

Dades de contacte
Per a informació general i per a qualsevol qüestió referent a l’organització del Col·loqui podeu adreçar-vos a:

Secretaria del Comitè Organitzador
: Oana-Dana Balaș i Xavier Montoliu Pauli
Universitatea din București
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice și Italiană
Edgar Quinet 5-7, sector 1, 010017, București, România
Correu-e: aillcbucarest@gmail.com

Membres de la Junta de Govern de l’AILLC
Presidència: Antoni Ferrando Francés
Vicepresidència: Beatrice Schmid
Secretaria: Lídia Pons i Griera
Vicesecretaria: Oana-Dana Balaș
Tresoreria: Maria Rosa Lloret
Vocals: Carsten Sinner, Ramon Sistac Vicén, Ildikó Szijj, Max W. Wheeler

Comitè organitzador del Col·loqui
Presidència honorífica: Jana Balacciu Matei (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”)
Presidència: Sanda Reinheimer Rîpeanu (Universitatea din București)
Secretaria: Oana-Dana Balaș (Universitatea din București)
Vicesecretaria: Xavier Montoliu Pauli (Institució de les Lletres Catalanes)
Tresoreria: Mioara Angheluță (Universitatea din București)
Vocals:
Alexander Baumgarten (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)
Eugenia Bojoga (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)
Adriana Ciama (Universitatea din București)
Mianda Cioba (Universitatea din București)
Maria-Sabina Draga Alexandru (Universitatea din București)
Mihai Enăchescu (Universitatea din București)
Joan Llinàs Suau (Universitatea din București)
Coman Lupu (Universitatea din București)
Diana Moțoc (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)
Christian Tămaș (Universitatea din București)
Cristina Varga (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)

Consell científic
Jenny Brumme (Universitat Pompeu Fabra)
Maria Conca (Universitat de València)
Kálmán Faluba (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Roger Friedlein (Universität Bochum)
Vicent Martines (Universitat d’Alacant)
Joan Miquel Ribera (Universidad Complutense de Madrid)
Gemma Rigau (Universitat Autònoma de Barcelona)
Laura Santamaria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Joan Santanach i Suñol (Universitat de Barcelona)
Ildikó Szijj (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Joan Ramon Veny (Universitat de Lleida)
Maria Àngels Verdaguer (Universitat de Vic)