Administració

XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Presentació
L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (AILLC) té com a finalitat aplegar les persones de tot arreu interessades per la filologia catalana i fomentar els estudis de llengua i literatura catalanes.
L’Associació organitza un Col·loqui cada tres anys per a debatre temes científics de l’especialitat. Els Col·loquis han tingut lloc a Estrasburg (1968), Amsterdam (1970), Cambridge (1973), Basilea (1976), Andorra-Barcelona (1979), Roma (1982), Salou-Tarragona (1985), Tolosa de Llenguadoc (1988), Alacant-Elx (1991), Frankfurt am Main (1994), Palma de Mallorca (1997), París (2000), Girona (2003), Budapest (2006), Lleida (2009), Salamanca (2012) i València (2015).
L’Assemblea General de l’AILLC celebrada a València l’any 2015 va aprovar la candidatura de Bucarest com a seu del XVIII Col·loqui.

Seu i dates del Col·loqui
El XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tindrà lloc a Bucarest, a la seu de la Facultat de Dret de la Universitat de Bucarest, durant la setmana del 2 al 6 de juliol de l’any 2018.

Temes del col·loqui
Per acord de la Junta de Govern de l’AILLC, reunida a Barcelona el 19 de febrer de 2016, s’estableixen com a temes del XVIII Col·loqui els següents:

1. El català entre les llengües romàniques. Intercanvi, estudi i comparatística entre el català, el romanès i altres llengües romàniques (responsable: Oana-Dana Balaș).
2. Clàssics de la literatura universal a la literatura catalana. L’accés i la recepció (responsable: Maria-Sabina Draga Alexandru).
3. Els traductors del català i al català com a prescriptors. El paper del traductor entre l’escriptor i l’editor (responsable: Xavier Montoliu Pauli).
4. Didàctica del català com a llengua estrangera i noves tecnologies. La presència de les noves tecnologies a l’ensenyament és un fet. Quins són els avantatges i els inconvenients del seu ús? (responsable: Joan Llinàs Suau).

Treball científic
El treball científic comprendrà els aspectes següents:

1. Conferències magistrals: hi haurà una conferència inaugural a càrrec de Jana Balacciu Matei (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucarest), «Les traduccions del català al romanès ―rierols que porten històries per explicar la història» i una conferència de clausura a càrrec de Lídia Pons (Universitat de Barcelona), «Les formes dels possessius segons l’Atles Lingüístic del Domini Català».

2. Conferències plenàries: 4 conferències plenàries de 45 minuts, una per cada tema.

Tema 1: Manuel Pérez Saldanya (Universitat de València)
Tema 2: Francesco Ardolino (Universitat de Barcelona)
Tema 3: Montserrat Bacardí (Universitat Autònoma de Barcelona)
Tema 4: Laura Borràs (Universitat de Barcelona)3. Taula rodona.

3. Taula rodona: «El cànon: quin cànon?». Conversa amb Marius Chivu i D. Sam Abrams, crítics literaris, escriptors i traductors. Presenta i modera Izaskun Arretxe (Institut Ramon Llull).

4. Comunicacions: tots els membres de l’AILLC han pogut presentar comunicacions de 20 minuts de durada sobre els temes proposats. El dia 29 de gener de 2018 es va tancar definitivament el període d’admissió de resums; posteriorment, s’han acceptat 130 propostes.

Publicació
El Consell científic del Col·loqui avaluarà els articles rebuts de cara a la seva publicació.
Hi haurà una única publicació digital allotjada al web de l’AILLC.

Proposta de programa

Dilluns, 2

Matí: Rebuda i inscripció.
Tarda: Inauguració i conferència inaugural.
Vespre: Copa de benvinguda.

Dimarts, 3

Matí: Comunicacions i 1 ponència.
Tarda: Comunicacions i 1 ponència.
Vespre: Activitat lúdica.

Dimecres, 4

Matí: Comunicacions i 1 ponència.
Tarda: Comunicacions i 1 ponència.
Vespre: Activitat cultural.

Dijous, 5
Matí: Comunicacions. Taula rodona.
Tarda: Conferència de clausura.
Assemblea de l’AILLC. Clausura.
Vespre: Sopar de comiat.

Divendres, 6
Tot el dia: Excursió a Sinaia.

Pàgina web
La informació d’aquesta circular està disponible i actualitzada a la pàgina web del
Col·loqui: http://aillcbucarest18.weebly.com.

Allotjament
Les informacions pràctiques (indicacions, moneda, allotjament, etc.) es troben penjades a la pàgina web del Col·loqui: goo.gl/TnAxDH. La reserva d’allotjament es fa particularment.

Inscripcions
La taxa per assistir d’oient i per participar com a ponent al Col·loqui és de 100 euros i 60 per a estudiants. L’excursió a Sinaia (inclou desplaçament amb autocar i dinar) costa 60 euros. Per formalitzar la inscripció i pagar l’excursió cal fer-ho a través de la plataforma disponible a la pàgina del Col·loqui (https://aillcbucarest18.weebly.com/inscripcions.html) fins l’1 de juny de 2018.

Programes facultatius
La informació (horaris, llocs de realització, etc.) sobre els programes facultatius (activitat lúdica de dimarts, activitat cultural de dimecres, sopar de comiat de dijous), amb el formulari d’inscripció, també estarà disponible al web del Col·loqui a partir del mes de juny de 2018. El preu del sopar de comiat es paga a Bucarest el dia d’arribada.

 Dades de contacte
Per a informació general i per a qualsevol qüestió referent a l’organització del Col·loqui podeu adreçar-vos a:

Secretaria del Comitè Organitzador
: Oana-Dana Balaș i Xavier Montoliu Pauli
Universitatea din București
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice și Italiană
Edgar Quinet 5-7, sector 1, 010017, București, România
Correu-e: aillcbucarest@gmail.com

Membres de la Junta de Govern de l’AILLC
Presidència: Antoni Ferrando Francés
Vicepresidència: Beatrice Schmid
Secretaria: Lídia Pons i Griera
Vicesecretaria: Oana-Dana Balaș
Tresoreria: Maria Rosa Lloret
Vocals: Carsten Sinner, Ramon Sistac Vicén, Ildikó Szijj, Max W. Wheeler

Comitè organitzador del Col·loqui
Presidència honorífica: Jana Balacciu Matei (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”)
Presidència: Sanda Reinheimer Rîpeanu (Universitatea din București)
Secretaria: Oana-Dana Balaș (Universitatea din București)
Vicesecretaria: Xavier Montoliu Pauli (Institució de les Lletres Catalanes)
Tresoreria: Mioara Angheluță (Universitatea din București)
Vocals:
Alexander Baumgarten (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)
Eugenia Bojoga (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)
Jordi Cassany Bates (Institut Ramon Llull / Universitatea din București)
Adriana Ciama (Universitatea din București)
Mianda Cioba (Universitatea din București)
Maria-Sabina Draga Alexandru (Universitatea din București)
Joan Llinàs Suau (Universitatea din București)
Coman Lupu (Univerzita Komenského v Bratislave)
Diana Moțoc (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)
Christian Tămaș (Universitatea din București)
Cristina Varga (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)

Consell científic
Jenny Brumme (Universitat Pompeu Fabra)
Maria Conca (Universitat de València)
Kálmán Faluba (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Roger Friedlein (Universität Bochum)
Vicent Martines (Universitat d’Alacant)
Joan Miquel Ribera (Universidad Complutense de Madrid)
Gemma Rigau (Universitat Autònoma de Barcelona)
Laura Santamaria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Joan Santanach i Suñol (Universitat de Barcelona)
Ildikó Szijj (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Joan Ramon Veny (Universitat de Lleida)
Maria Àngels Verdaguer (Universitat de Vic)