Administració

Desè Col·loqui Volum II


ÍNDEX
Literatura catalana després de la Guerra Civil (1939-1994)
— segona part
3 Comunicacions (segona part)
Enric Balaguer (Universitat d’Alacant): Imitació / traducció / transcreació en Poemes de l’Alquimista (1952) de Josep Palau i Fabre . . . 7
Mathilde Bensoussan (Universitat de Rennes II): Cartes impertinents, de Maria Aurèlia Capmany: un feminisme ple d’humor . . . 19
Eduard Fermín (Barcelona): Josep Carner heterogeni: «Don Nadie», les aportacions d’un paradoxal D.N.I. a l’exili mexicà . . . 25
Josep Ballester Roca / Laura Ballester Capella (Universitat de València): La relació literària entre Joan Fuster i Caries Riba . . . 39
Carme Morell (Palma): Sobre el teatre de Josep M. Benet i Jornet i les darreres tendències de la dramatúrgia catalana . . . 57
Dolors Madrenas Tinoco / Joan Miguel Ribera Llopis (Barcelona / Universitat Complutense de Madrid): Narrativa i vida literària de postguerra: al voltant de Caries Sindreu (1900-1974) . . . 77
Raül-David Martínez Gili (Vimbodí) Villalonga — Gide: anàlisi comparativa de L’Àngel Rebel i Els falsificadors de moneda . . . 115
Francesc Massip / Montserrat Palau (Universitat de Tarragona): L’Arqueta dels secrets: el teatre femení de Mercè Rodoreda . . . 129
Maria Assumpció Bernal (Universitat de València): Els mons peruchians: microestructures citatives i mecanismes de fabulació en les Narracions . . . 143
Ane-Grethe Ostergaard (Universitat d’Odense): Absència i presència en un poema de Miguel Martí i Pol . . . 155
Maria-Pau Cornadó i Teixidó (Universitat de Lleida): El projecte poètic de Joan Margarit . . . 163
Lluís Alpera (Universitat d’Alacant): Una aportació interessant en l’obra d’Emili Rodríguez Bernabeu: la crítica literària . . . 181

Relacions germano-catalanes

Comunicacions
Antoni Ferrando (Universitat de València): Fortuna catalana d’una llegenda germànica: el tema de l’emperadriu d’Alemanya falsament acusada d’adulteri . . . 197
Josep-David Garrido i Valls (Alacant): L’aliança entre l’emperador Enric VII de Luxemburg i Frederic III de Sicília segons una crònica anònima catalana del segle XV . . . 217
Eliseu Trenc Ballester (Université de la Sorbonne Nouvelle): L’omnipresència alemanya a la impremta catalana de la segona meitat del segle XIX . . . 231
Antònia Tayadella / Roger Friedlein (Universitat de Barcelona / Universitat Lliure de Berlín): Presència de Jean Paul a la literatura catalana vuitcentista . . . 243

Taula Rodona 1: La literatura catalana actual
Vicenç Llorca (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana): Entre la llum i la pluja . . . 273
Oriol Izquierdo (Barcelona): Nans i gegants: síndromes i mites a propòsit de la literatura catalana actual . . . 275
Enric Sòria Parra (València): Assaig en temps incerts . . . 283
Isidor Cònsul (Centre Català del PEN Club): Notes de sociologia editorial, 1975-1992 . . . 301
Jaume Pérez Montaner (Universitat de València): Des de la perifèria: notes sobre la poesia dels vuitanta . . . 317

Taula Rodona II : L’ensenyament del català als Paisos Catalans 
Antoni Maria Badia i Margarit (Universitat de Barcelona): Presentació, crònica i avaluació . . . 329
Miguel Reniu (Generalitat de Catalunya): La llengua catalana avui . . . 339
Rafael Alemany Ferrer (Universitat d’Alacant): L’ensenyament del català al País Valencià . . . 347
Joan Miralles i Monserrat (Universitat de les Illes Balears): L’ensenyament de i en català a les Illes Balears . . . 355
Joan Miguel Ribera Llopis (Universitat Complutense de Madrid): Ensenyament i projecció del català a i des de Madrid . . . 363
Gemma Avenoza (Universitat de Barcelona): Informe sobre l’ensenyament del català a les universitats gallegues . . . 371

Taula Rodona III: El català a la Comunitat Europea
Antoni Montserrat i Moliner (Administrador a la Comissió Europea, Luxemburg): La llengua catalana a les institucions europees . . . 379
Lluís Caturla i Poch (Divisió de Traducció Espanyola del Consell de la Unió Europea, Brussel·les): El Consell de la Unió Europea i la llengua catalana . . . 397
Jaume Duch i Guillot (Direcció General d’Informació i Relacions Públiques del Parlament Europeu, Luxemburg): El Parlament Europeu i la llengua catalana . . . 399
Aureli Argemí (CIEMEN, Barcelona): Les llengües en el marc de 1’Europa Unida . . . 405

Informe de la Generalitat de Catalunya
Joan Colomines i Puig (Generalitat de Catalunya): Sobre les perspectives del català a les universitats de fora de Catalunya . . . 417