Administració

Tretzè Col·loqui Volum III


ÍNDEX
Xavier Renedo, Eiximenis, els exemples i l’art de riure… 7
Curt Wittlin, ¿És veritat que Francesc Eiximenis «inventava autors, títols de llibres, i noms de reis i d’altres persones» i que patia d’una «ingenuïtat i credulitat sense límits»?… 35
Josep Antoni Aguilar, De plaga muscarum: els mals de França a les cròniques catalanes medievals… 59
Anna Alberni, El Procés de Francesc de la Via, una nota de societat gironina de 1406… 81
Joan Alegret, L’episodi de Perpinyà a la crònica de Desclot… 95
Joan Armangué Herrero, Les lletres catalanes a Sardenya durant el regnat de Pere el Cerimoniós (1336- 1387)… 111
Lola Badia, Generació o luxúria. Què diu Ramon sobre el sexe: 2. La casuística… 125
Enric Bassegoda, Fra Bernat Hug de Rocabertí, comanador d’Alfambra i de Montsó (1436-1461)… 145
Alexandre Bataller, Una traducció cancelleresca: el Libre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles  sobre lo joc dels escachs de Jaume de Cèssulis… 155
Míriam Cabré i Sadurní Martí, Per a una base de dades dels cançoners catalans medievals: l’exemple de Sg… 171
Pere Casanellas Bassols, El Corpus Biblicum Catalanicum i la lexicografia catalana… 187
Carme Clausell, La tradició textual del Llibre de les dones de Francesc Eiximenis… 201
Anna Maria Compagna, Tempi e ambienti della poesia catalana medievale… 213
Antonio Contreras Martín, Les dones a la Questa del sant Grasal catalana: l’exemple de la germana de Perceval… 221
Joan Maria Furió Vayá, La llengua del Nou Testament al manuscrit Marmoutier… 233
Sergi Gascón, El ms. B-7I de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i el ms. 4539 de la Biblioteca de Catalunya: dos nous còdexs del Llibre dels àngels d’Eiximenis… 247
David Guixeras, El pròleg general del Crestià de Francesc Eiximenis: models i objectius… 263
Jordi Lorca, Gil de Roma en el tractat de la guerra de Francesc Eiximenis… 277
Francesc Massip, Riure amb el cos: folls, geperuts i bufons en l’espectacle català antic… 287
Anna Isabel Peirats Navarro, El Liber de centum nominibus Dei o Cent Noms de Déu: per a una edició crítica… 297
Montserrat Piera, No és al món malícia sobre malícia de fembra: vicis corruptes i malalties al Libre de les dones de Francesc Eiximenis… 311
Josep Pujol, L’atribució de les cançons amoroses de Jaume March… 323
Francisco J. Rodríguez Risquete, El mestratge de Pere Torroella… 337
Raquel Rojas, Varia fortuna de las obras de Francesc Eiximenis: las traducciones castellanas y el manuscrito de las Reales Descalzas de Madrid… 363
Jaume Torró, Pròlegs al cançoner d’Ausiàs March: Ovidi exiliat… 379
Caterina Valriu, El Llibre dels feyts i els relats llegendaris: les llegendes mallorquines sobre la figura del rei En Jaume I… 425
David J. Viera i Jordi Piqué-Angordans, L’estil en l’obra de Francesc Eiximenis: estudi diacrònic… 437
Giuseppe Tavani, La narrativa breu a la Catalunya del segle xiv i del començament del xv: fabliaux, contes plaents o composicions joglaresques?… 447
Abreviatures… 459