Administració

Vuitè Col·loqui Volum I


ÍNDEX
ANTONI M. BADIA I MARGARIT – MICHEL CAMPRUBÍ, Pròleg . . . 5
ROBERT LAFONT, El present i el futur possible de l’espai occitano-catalá dins les relacions culturals i sòcio-econòmiques entre pobles d’Europa i dels voltants del Mediterrani . . . 13
PIERRE BONNASSIE, Le comté de Toulouse et le comté de Barcelone du début du IXe au début du XIIIe siécle (801-1213): Esquisse d’histoire comparée . . . 27
ANTONI M. BADIA i MARGARIT, Toponímia i relat històric. Noms de lloc catalans i occitans dins la Crònica de Ramon Muntaner . . . 47
JAUME ALLIÉRES, Semelhancas e diferéncias entre los sistemas verbals occitan e catalan . . . 87
JORDI J. COSTA, Català i occità a Tarerac . . . 99
STEPHAN KOPPELBERG, El lèxic hereditari característic de l’occità i del gascó i la seva relació amb el del català (conclusions d’una anàlisi estadística) . . . 109
JOSÉ ENRIQUE GARGALLO GIL, Continuïtat del gascó «alavetz» a l’Alt Aragó i a la zona fronterera catalano-aragonesa: «alavez» i «alavegada» . . .  123
JORDI GINEBRA I SERRABOU, Renaixença catalana i llengua occitana. A propòsit d’Antoni de Bofarull . . . 141
GEORG KREMNITZ, Catalanisme i anticatalanisme de les concepcions normatives de l’occità . . . 159
JOAN PERERA I PARRAMON, Quatre llengües per a una escola: el cas aranès  . . . 177
ANNA BARTRA I KAUFMANN, Reflexions sobre els pronoms febles predicatius . . . 189
ANA M. MARTÍNEZ LAÍNEZ – ANTONI DE LA TORRE, El mode d’acció verbal com a categoria oracional: factors que intervenen en la seua configuració . . . 201
RICARDO CIERBIDE, Documentación medieval navarra en lengua catalana (1394-1410). Notas históricas . . . 213
MARIA JESÚS RUBIERA I MATA, Relacions d’anada i tornada entre la poesia provençal i la poesia àrab a través dels catalans: kharges en llengua occitana . . . 237
JOSEP IZQUIERDO, La presumpta influéncia deis «Proverbis» de Guillem de Cervera sobre els «Proverbios morales» del rabí Sem Tob . . . 245
LOLA BADIA, L’aportació de Ramon Llull a la literatura en llengua d’oc: Per un replantejament de les relacions Occitània-Catalunya a la baixa Edat mitjana . . . 261
GIUSEPPE TAVANI, Tolosa i Barcelona: dos consistoris per a una poesia . . . 97
ENRIC PRAT – PEP VILA, «Lo judici de Paris, pastor», una peça teatral bilingüe catalano-occitana del segle XVIII . . . 325
MANUEL JORBA, La polèmica de l’origen felibre o autòcton de la Renaixença . . . 343
EMPAR BALANZÁ, Relacions entre escriptors occitans rodaniansi escriptors dels Paisos Catalans (1860-1900) . . . 365
VICENT SIMBOR ROIG, Els escriptors valencians i Mistral: la celebració valenciana, l’any 1930, del centenari del seu naixement . . . 387
FRANCOISE JOUANNA, Normalizacion linguistica e poetica . . . 399
MARIA-LOURDES SOLER I MARCET, Dues terres veines sense fronteres: imatges d’Occitánia a la literatura catalana . . . 409
RENÉE TOURNIER, Aproximació a l’estudi del tema d’Occitània a la revista «L’Amic de les Arts» . . . 425
VICENT MARTÍNEZ, «Blandín de Cornualla»: cap a la novella cavalleresca . . . 435
ROSANNA CANTAVELLA, Del «Perilhos tractat» al «Conhort» de Francesc Ferrer . . . 449