Administració

Onzè Col·loqui Volum III


ÍNDEX
HÉCTOR MORET, Sobre alguns aspectes conflictius en la classificació tipològica del cançoner popular . . . 5
JUAN M. RIBERA LLOPIS, Configuració del concepte d’«illa» en la rondallística i en el cançoner popular . . . 19
EUSEBI AYENSA, Sobre l’origen grec de «La dama d’Aragó» . . . 43
ANTONI SERRÀ CAMPINS, El cant alternat: una proposta de classificació . . . 61
MIQUEL SBERT I GARAU, La performance en poesia de tradició oral . . . 85
JAUME GUISCAFRÉ, L’argument, entre l’oralitat i l’escriptura . . . 109
FELIP MUNAR I MUNAR, La Passió de Jesucrist i el cançoner popular . . . 135
F. HUERTA I VIÑAS, La canló popular en el teatre nadalenc medieval . . . 177
MARIA PAREDES I BAULIDA, Antoni Febrer i la poesia popular . . . 191
ENRIC PRAT — PEP VILA, Una versió desconeguda del Ball d’en Serrallonga . . . 217
VICENT JOSEP PÉREZ I NAVARRO, Juano el Poderós i Jaume de la Serra: tradició oral contra lletra impresa en dos personatges del folklore de Crevillent . . . 253
GABRIEL SANSANO, Romans nou y curiós sobre un pleyt de un pollastre / que se li perdé a don Salvador Mas, natural de Elig… (1776), un col·loqui illicità setcentista. Estudi i edició . . . 279
JOAN ARMANGUÉ I HERRERO, Contribució a l’epistolari de Josep Carner: Rossend Serra i el folklore alguerès a la revista «Catalunya» (1903-1905) . . . 309
MARIOLA APARICIO I CORTÉS, Les petges de la poesia popular en l’obra de Vicent Andrés Estellés . . . 325

Conferència de clausura
JOSEP MASSOT I MUNTANER, Mariá Aguiló, entre la poesia i l’erudició . . . 347

Taula rodona: la llengua catalana avui
JOAN MELIÁ, Presentació . . . 375
ANDREU BOSCH I RODOREDA, La llengua catalana avui a l’Alguer . . . 383
MONTSERRAT BADIA GOMIS, La llengua catalana avui al principat d’Andorra . . . 389
ISIDOR MARI, La llengua catalana avui a Catalunya . . . 397
PASQUAL TIRACH – MIQUELA VALLS, La llengua catalana avui a la Catalunya Nord . . . 403
VICENT PITARCH, Aproximació al panorama sociolingüístic del País Valencià . . . 409
GABRIEL BIBILONI, La llengua catalana a les Illes Balears . . . 413
RAMON SISTAC, La llengua catalana avui a la Franja de Ponent . . . 417

Taula rodona: la literatura catalana avui
PERE ROSSELLÓ BOVER, Presentació . . . 423
LLUÏSA JULIÀ, El miratge normatiu, ideal o assimilació? . . . 427
MANEL GARCIA GRAU, Literatura en catalá al País Valencià: retrat amb ombres al fons . . . 433
ANTONIA VICENS, La literatura actual a Mallorca, o la mala sort, potser, de no haver tengut una moto . . . 449
CARME ARENAS NOGUERA, La literatura catalana avui: les traduccions . . . 455

Apèndix
AUGUST BOVER I FONT, Sobre l’estat actual de l’ensenyament del català al món . . . 465
Declaració per la plenitud de drets i d’ús de la llengua catalana . . . 475