Administració

Notícies

Jornada de Commemoració del 50è aniversari de l’assemblea fundacional de l’AILLC a Fitzwilliam College – Universitat de Cambridge (1973)

Jornada de Commemoració del 50è aniversari de l’assemblea fundacional de l’AILLC a Fitzwilliam College – Universitat de Cambridge (1973)

La Jornada té com a objectiu fer una reflexió sobre el progrés de la catalanística durant els darrers cinquanta anys, amb la contribució, entre d’altres, d’alguns dels participants d’aquell Col·loqui de 1973. Durant la Jornada es presentaran sis ponències a càrrec d’especialistes reconeguts en l’àmbit de la catalanística internacional que faran una retrospectiva de les seves àrees de recerca. Han confirmat la participació: en l’àmbit de la llengua catalana, Antoni Ferrando, Gemma Rigau i Joan Veny; en l’àmbit de la literatura catalana, Rosa Cabré i Monné, Dominic Keown i Joan-Lluís Marfany.

També està previst celebrar una sessió de presentació de pòsters oberta a investigadors de la llengua i la literatura catalanes.

Programa jornada 2023

XIX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Vic (2021)

NOVES DATES: del 29 de juny al 2 de juliol de 2022

NOU PERÍODE D’ACCEPTACIÓ DE PROPOSTES: del 15 de setembre de 2021 al 15 d’octubre de 2021 

El XIX Col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tindrà lloc a Vic del 6 al 9 de juliol de 2021

Per acord de la Junta de Govern de l’AILLC, reunida a Barcelona el 15 de febrer de 2019, s’estableixen com a temes del XIX Col·loqui els següents:
1. Estudi, traducció i recepció de la literatura i cultura catalanes: edicions, històries, revisions crítiques
2. Literatura catalana contemporània, del XIX al XXI: tradició i innovació
3. La llengua catalana als segles XX i XXI: descripció, prescripció i usos
4. Didàctica de la llengua i de la literatura catalanes: enfocaments integrats de llengua, literatura i cultura

Primera circular

Segona circular

Més informació a la pàgina web del Col·loqui: https://mon.uvic.cat/aillc-2021/

 

 

Convocatòria de cinc borses de viatge per al Col·loqui de Bucarest

Sol·licitud en pdf

CONVOCATÒRIA
Borses de viatge de 300 € cada una, i inscripció gratuïta, per a participar al XVIII Col·loqui
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Bucarest, 2-6 de juliol de 2018).

Requisits:
Ser estudiant de màster o doctorat, tenir menys de 30 anys, ser membre de l’AILLC, estar al corrent
de pagament de la quota anual i tenir acceptada una comunicació al col·loqui.

Documentació que cal presentar:
– Sol·licitud (v. document més avall).
– Document signat pel director del departament/centre en què s’inscriguin els estudis del candidat.
Cal fer-hi constar, d’una banda, la condició d’estudiant i els estudis que segueix i, de l’altra, si
l’estudiant gaudeix o no de beca predoctoral (v. document més avall).
– CV del candidat.

Lliurament de documentació i termini:
Cal fer arribar tota la documentació per correu electrònic abans del 12 de maig a les 12 h a l’adreça:
aillc@iec.cat. Cal especificar “Borsa_AILLC2018” en el tema del missatge.

Compromís:
L’acceptació de l’ajut comporta el compromís de presentar la comunicació i d’assistir al col·loqui
durant tots els dies de les sessions del congrés (2-5 de juliol de 2018), i el lliurament de les factures originals corresponents a les despeses realitzades per l’import atorgat.
Les persones seleccionades rebran una comunicació per correu electrònic durant la segona quinzena
de maig. L’import es farà efectiu a València, després que la persona seleccionada acrediti
l’assistència al col·loqui.