Administració

Convocatòria de cinc borses de viatge per al XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Poznan

POZNAŃ, 9–13 de juliol de 2024

CONVOCATÒRIA

 Borses de viatge i estada de fins a 300 € cada una, i inscripció gratuïta, per a participar al XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Poznań, 9-13 de juliol de 2024).

 Requisits:

Ser estudiant de màster o doctorat, tenir menys de 30 anys, ser membre de l’AILLC, estar al corrent de pagament de la quota anual i tenir acceptada una comunicació al Col·loqui.

 Documentació que cal presentar:

Sol·licitud.

Document signat per la direcció del departament/centre en què s’inscriguin els estudis del candidat. Cal fer-hi constar, d’una banda, la condició d’estudiant i els estudis que segueix i, de l’altra, si l’estudiant gaudeix o no de beca predoctoral.

– CV del candidat.

 Lliurament de documentació i termini:

Cal fer arribar tota la documentació per correu electrònic abans del 29 d’abril a les 12 h a l’adreça: aillc@iec.cat. Cal especificar “Borsa_AILLC2024” en el tema del missatge.

 Compromís:

L’acceptació de l’ajut comporta el compromís de presentar la comunicació i d’assistir al col·loqui durant tots els dies de les sessions acadèmiques del Col·loqui (del 9 al 12 de juliol de 2024), i el lliurament de les factures originals corresponents a les despeses realitzades per l’import atorgat fins a 300 euros.

Les persones seleccionades rebran una comunicació per correu electrònic durant la primera quinzena de maig. L’import es farà efectiu mitjançant transferència bancària posteriorment a la celebració del Col·loqui i un cop la persona seleccionada acrediti l’assistència al col·loqui.