Administració

administrador

Convocatòria de cinc borses de viatge per al Col·loqui de Bucarest

CONVOCATÒRIA
Borses de viatge de 300 € cada una, i inscripció gratuïta, per a participar al XVIII Col·loqui
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Bucarest, 2-6 de juliol de 2018).

Requisits:
Ser estudiant de màster o doctorat, tenir menys de 30 anys, ser membre de l’AILLC, estar al corrent
de pagament de la quota anual i tenir acceptada una comunicació al col·loqui.

Documentació que cal presentar:
– Sol·licitud (v. document més avall).
– Document signat pel director del departament/centre en què s’inscriguin els estudis del candidat.
Cal fer-hi constar, d’una banda, la condició d’estudiant i els estudis que segueix i, de l’altra, si
l’estudiant gaudeix o no de beca predoctoral (v. document més avall).
– CV del candidat.

Lliurament de documentació i termini:
Cal fer arribar tota la documentació per correu electrònic abans del 12 de maig a les 12 h a l’adreça:
aillc@iec.cat. Cal especificar “Borsa_AILLC2018” en el tema del missatge.

Compromís:
L’acceptació de l’ajut comporta el compromís de presentar la comunicació i d’assistir al col·loqui
durant tots els dies de les sessions del congrés (2-5 de juliol de 2018), i el lliurament de les factures originals corresponents a les despeses realitzades per l’import atorgat.
Les persones seleccionades rebran una comunicació per correu electrònic durant la segona quinzena
de maig. L’import es farà efectiu a València, després que la persona seleccionada acrediti
l’assistència al col·loqui.

XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Presentació
L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (AILLC) té com a finalitat aplegar les persones de tot arreu interessades per la filologia catalana i fomentar els estudis de llengua i literatura catalanes.
L’Associació organitza un Col·loqui cada tres anys per a debatre temes científics de l’especialitat. Els Col·loquis han tingut lloc a Estrasburg (1968), Amsterdam (1970), Cambridge (1973), Basilea (1976), Andorra-Barcelona (1979), Roma (1982), Salou-Tarragona (1985), Tolosa de Llenguadoc (1988), Alacant-Elx (1991), Frankfurt am Main (1994), Palma de Mallorca (1997), París (2000), Girona (2003), Budapest (2006), Lleida (2009), Salamanca (2012) i València (2015).
L’Assemblea General de l’AILLC celebrada a València l’any 2015 va aprovar la candidatura de Bucarest com a seu del XVIII Col·loqui.

Seu i dates del Col·loqui
El XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tindrà lloc a Bucarest, a la seu de la Facultat de Dret de la Universitat de Bucarest, durant la setmana del 2 al 6 de juliol de l’any 2018.

Temes del col·loqui
Per acord de la Junta de Govern de l’AILLC, reunida a Barcelona el 19 de febrer de 2016, s’estableixen com a temes del XVIII Col·loqui els següents: Continua llegint