Administració

Setzè Col·loqui Volum III


Crèdits

ÍNDEX

SECCIÓ 1 (SEGONA PART): Literatura catalana comparada medieval i renaixentista

COMUNICACIONS

Francesc Massip, La Sibil·la tiburtina, personatge del teatre medieval … 7
Cèlia Nadal Pasqual, Yo só aquest que·m dich Miquel Àngel Riera. Mecanismes poètics per una exaltació del jo com a mestre en ars amandi … 19
Llívia Palliso i Alentorn, Les idees sobre la cavalleria i la matèria de Bretanya … 29
Gemma Pellissa Prades, La credibilitat del narrador en joc. Visions, espills i voyeurisme a la Faula de Neptuno i Diana … 37
Ramon Pinyol i Torrents, La difusió de la poesia lírica de Verdaguer en castellà: traductors i traduccions … 49
Helena Rovira Cerdà, El Valeri Màxim en català: notes sobre la seva difusió al marge d’Antoni Canals … 61
Jordi Seriols i Pla, Els «Cants d’amor» d’Ausiàs March i els «Love sonnets» de John Donne: una comparació … 73
Josep Solervicens, «Fer carta amunt»: Torres Naharro i la connexió romana del teatre renaixentista en català … 81
Miquel Marco Artigas, Del De vetula llatí a la velletona de l’Ovidi enamorat de Bernat Metge … 93

SECCIÓ 3: Traducció i recepció de la literatura catalana contemporània

PLENÀRIA

Ronald Puppo, Incursions recents de la literatura catalana en el sistema literari anglòfon … 109
Josep Camps Arbós, Traduccions castellanes de l’obra de Narcís Oller (1880 1916) … 123
Núria Camps Casals, Apunts sobre la recepció a la Catalunya del Nord de la literatura catalana del sud. Revue catalane: 1907-1921 … 137
Rosa M. Delor i Muns, La influència d’Unamuno sobre els poemes bíblics de Joan Alcover … 151
Enric Gallén, Arnold Wesker a Catalunya (1963-2004) … 163
Marta López Vilar, Traduir el silenci: una experiència de traducció de les «Elegies de Bierville» de Carles Riba … 179
Antoni López Quiles, A la recerca d’un llenguatge culte. L’oratòria sagrada i la creació poètica valenciana en els segles XVII i XVIII … 187
Àlex Martín Escribà, Dues adaptacions no declarades d’Es vessa una sang fàcil: és perillós fer-se esperar, de Josep Maria Espinàs i Distrito quinto, de Julio Coll … 199
Lluís Meseguer, La literatura de Carles Santos … 209
Aina Monferrer Palmer, Manualística i ensenyament de la literatura catalana: la figura de Vicent Andrés Estellés en l’ensenyament mitjà … 221
Irene Muñoz i Pairet, La recepció a la premsa d’Un film (1926), de Víctor Català … 235
Carme Oriol, La internacionalització de la literatura popular catalana: les traduccions de l’obra de Joan Amades … 249
Emili Samper Prunera, Carles Riba i les traduccions de les rondalles dels germans Grimm … 261
Meritxell Talavera i Muntané, Un enfocament atípic de la recepció literària: Rodoreda llegida pels censors franquistes … 273
Caterina Valriu Llinàs, La guerra civil en la literatura juvenil catalana (1975 2011): tractament i recepció … 295
Laura Vilardell Domènech, Aproximació a les traduccions castellanes de Canigó al segle XIX … 315
Laura Villalba Arasa, Francesca Bonnemaison, traductora: una aventura a cavall entre la literatura de creació i la literatura oral … 327
Juan Miguel Zarandona / Carlos González Espresati, Els vampirs catalans conquereixen el món: la recepció de la traducció anglesa de Les històries naturals (1960) de Joan Perucho (1920 2003):
Natural history (1988) … 339