Administració

Setzè Col·loqui Volum II


Crèdits

ÍNDEX
SECCIÓ 1 (PRIMERA PART): Literatura catalana comparada medieval i renaixentista

PLENÀRIA

Júlia Butinyà, Reflexions sobre el «Curial» a propòsit d’una obra escrita en català a Salamanca al segle XIX … 7

COMUNICACIONS

Rafael Alemany Ferrer / Magdalena Llorca Serrano, Utopia i cavalleria en el Tirant i en el Quijote … 27
Angel Lluís Ferrando Morales, Miges viules, viuelas, mezzeviole y hasta aquí puedo leer. Instruments musicals al Tirant … 39
Maria Conca / Josep Guia, Primeres documentacions d’unitats fràsiques a l’Espill … 53
Joan Mahiques Climent, Purgatori, aparicions i misses: de sant Amador a sant Vicent Ferrer … 71

SECCIÓ 2: Lingüística contrastiva català castellà

PLENÀRIES

José Antonio Pascual, Antonio Tovar en los congresos de poesía de los años cincuenta … 83
Max W. Wheeler, L’evolució dels paradigmes del temps present de la conjugació III en castellà i català: alternances vocàliques metafòniques i la morfologia autònoma … 93

COMUNICACIONS

Francisco J. Cantero / Dolors Font Rotchés, Coincidències i divergències en l’entonació de les interrogatives del català i del castellà … 147
Emili Casanova, Mots expressius valencians entre dos orígens: el cas de xe, ma, uix, iaio, aüc, bac, xafar, sus, hola, heus i enxampar … 163
Esteve Clua, De la lingüística contrastiva a la intercomprensió. Estratègies per facilitar l’accés a les competències receptives en català … 195
José Enrique Gargallo Gil / Joan Fontana i Tous, Aire serrano, agua en la mano. Garbellada de refranys castellans i catalans amb noms de vents … 205
Jordi Ginebra / Pere Navarro, Concurrències lèxiques en català i en espanyol: uns quants contrastos … 217
Jesús Jiménez / Maria Rosa Lloret, Semivocals en la cruïlla: enfortiment i lenició en els marges sil·làbics … 229
Brauli Montoya Abat, Contrast i convergència entre catalanoparlants i castellanoparlants a l’Oriola del Sis-cents … 245
Vicent Josep Pérez i Navarro, El català a Múrcia: una petita revisió de la qüestió … 257
Joan Puigmalet, Colecció de noms catalans traduhits al castellá de B. Abella: un desconegut de la lexicografia catalana vuitcentista … 271
Agnès Rius Escudé / Francina Torras Compte, Anàlisi acústica contrastiva de les vocals mitjanes posteriors del català i del castellà en parla espontània … 283
Xavier Rull, Entre la gramàtica i el diccionari (ii): representació dels mots gramaticalitzats en els diccionaris bilingües catalàespanyol … 297
Aurélie Saffroy, La utilització de les preposicions a i en en el català i en el castellà de la comarca del Baix Ebre: un cas de lingüística contrastiva … 307
Jaume Salvanyà, Mots escurçats per apòcope: entre la norma i l’ús … 315
Abelard Saragossà, Els plurals amb una consonant nasal: anàlisi contrastiva … 327
Ildikó Szijj, Imperatiu format a partir del subjuntiu en català i subjuntiu amb funció d’imperatiu en castellà antic … 339