Administració

Quinzè Col·loqui Volum III

ÍNDEX

Crèdits

Ponències

August Rafanell, Excursions pels límits de la consciència . . . 7

Comunicacions

Literatura medieval i popular

Mònica Sales de la Cruz, La premsa catalana del xix: una font inesgotable de literatura popular . . . 41
Eduard Baile López, Aportacions al lèxic marí (especialment naval) del Tirant lo Blanc . . . 47
Magdalena Llorca Serrano, Gènere epistolar al Tirant lo Blanc: lletres d’amor i de guerra . . . 59
Jaume Guiscafrè, Els rondallistes catalans del període romàntic i la recerca d’un model de llengua literària . . . 69
Emili Samper Prunera, Interferència i cultura popular: la sensibilitat lingüística de Cels Gomis . . . 81

La llengua dels escriptors

François Niubò, L’escriptor català i el problema de la llengua col·loquial . . . 93
M. Magdalena Gelabert i Miró, N’Arnau o la recerca del llenguatge literari d’Antoni M. Alcover . . . 99
Salomé Ribes, L’antinorma com a model de llengua en Miquel i Planas i altres dissidents de la reforma fabriana . . . 109
Isabel Turull i Crexells, La praxi lingüística de Carles Riba: el lèxic a la segona traducció de l’Odissea . . . 121
Josep-Vicent Garcia i Raffi, Les cartes de Joan Fuster: aspectes lingüístics, retòrics i de discurs conversacional . . . 129
Josep Miquel Ramis, Josep Palau i Fabre, autotraductor . . . 141
Xavier Barceló Pinya, Oralitat en la narrativa d’Antoni Mus: simulacre i significació . . . 153
Hèctor Moret Coso, Trets del català occidental en l’obra de Jesús Moncada . . . 165
Emili Casanova, El lèxic del valencià meridional en l’obra de Josep Piera . . . 177
Mercè Picornell Belenguer, Canonicitat, qualitat i consum: entre la «normalització » i la «degradació» de la llengua literària . . . 195
Brauli Montoya Abat, Trànsit de models de llengua: el cas de l’escriptor alacantí Joaquim G. Caturla . . . 209
Anna Sawicka, Existeixen fronteres en forma de triangle? J. N. Santaeulàlia fa paròdia de la novel·la negra («El triangle», Bulbs i L’absent) . . . 219
Dolors Madrenas Tinoco / Joan M. Ribera Llopis, Dietarística catalana del tombant de segle: modalitats textuals i recursos estilístics d’un gènere híbrid . . . 227

Traducció i models de llengua

Mercè Biosca Postius / Károly Morvay, Fraseologia i traducció (observacions sobre la versió francesa de Pedra de tartera) . . . 241
Jenny Brumme, La traducció del llenguatge parlat. La ficció de l’oralitat, entre la norma prescriptiva i les normes d’ús . . . 251
Pilar Godayol, La literatura xicana traduïda al català . . . 265

Sobre autors i períodes concrets

Anna Maria Saludes i Amat, L’epistolari de Mercè Rodoreda i Armand Obiols. Trenta anys d’amor i literatura: 1941-1971 . . . 275
Joan M. Perujo Melgar, Jordi Valor i Serra, un narrador valencià dels temps difícils . . . 291
Joan Prats Sobrepere, Rafael Catardi, poeta de l’Alguer . . . 309
Agnès Toda i Bonet, La poesia com a represa cultural en la postguerra a l’àrea d’influència de Reus . . . 323