Administració

Quinzè Col·loqui Volum I

53658

ÍNDEX

Discurs de Kálmán Faluba, president de l’AILLC, a la sessió inaugural del Col·loqui . . . 5
Discurs de Kálmán Faluba, president de l’AILLC, a la sessió de cloenda del Col·loqui . . . 11

Conferència inaugural

Sistac, Ramon, Frontera: límit i nexe . . . 17

Ponències

Saura, José Antonio, A vueltes dan el benasqués: paraimpresions sociolingüístiques (u al revés) . . . 35
Terrado, Xavier, La toponímia de la Ribagorça i el lèxic romànic . . . 43
Quintana, Artur, El català i l’aragonès. Paral·lelismes i contrasts . . . 81

Comunicacions

Frontera occitana

Sentí i Pons, Andreu, La perífrasi deure + INF en el català preliterari. Gènesi i evolució d’una perífrasi romànica en el seu context lingüístic . . .  107
Fàbregas i Alegret, Immaculada, De la paremiologia catalana medievalen l’obra d’Eiximenis, a la paremiologia occitana al tombant del segle xix . . . 125
Gargallo, José Enrique; Carrera, Aitor, Sobre els arrepervèris. Aproximació als refranys meteorològics del gascó pirinenc oriental: paral·lelismes, interferències i contrastos en el trifini de català, gascó i llenguadocià a partir del món de les parèmies . . . 137
Rasico, Philip, La toponomàstica del terme d’Estagell (Rosselló): una enquesta inèdita de J. Corominesrealitzada arran de la frontera catalanooccitanal’any 1960 . . . 149
Turull, Albert, Fenòmens precatalans i afinitats occitanes en la toponímia de l’Alt Pallars . . . 171
Balaguer, Claudi, Evolució dels parlars de la frontera entre català i occità . . . 181
Gómez Duran, Gemma, Analogies del paradigma verbal rossellonès  . . . 195

Frontera aragonesa

Fort i Cañellas, Maria Rosa, Contacte de llengües en documentació medieval del Matarranya . . . 209
Moret Oliver, Maria Teresa, Sobre un plet del monestir de Roda d’Isàvena. A propòsit del contacte de llengües a la Ribagorça del segle xiv: oralitat i discurs reproduït . . . 223
Bernat i Baltrons, Francesc, La frontera lingüística del català a l’Aragósegons Manuel Milà i Fontanals . . . 235
Cubells Bartolomé, Olga; Navarro Gómez, Pere, Paral·lelismes i interferències amb l’aragonès i l’espanyol en el català de la Terra Alta, laRibera d’Ebre i el Matarranya . . . 247
Giralt, Javier, Arcaisme, etimologia popular i adaptació formal en la toponímia de la Llitera i el Baix Cinca . . . 271
Viruete-Erdozáin, Ricardo, Algunes consideracions sobre el lèxic del català de Tolba (Osca) . . . 281
Suïls, Jordi; Ariño, Susana; Alturo, Núria; Turell, Maria Teresa, El canvi lingüístic al Pont de Suert, vint anys després (estudi en temps real a partir de l’estudi en temps aparent de 1986) . . . 297

Frontera sarda

Lloret, Maria-Rosa, Assignació conjugacional motivada: alguerès i sasserès en contacte . . .  317

Fronteres català-castellà

Pérez i Navarro, Vicent-Josep, El comportament lingüístic dels mossens als llibres de l’església parroquial de Crevillent de 1569 a 1714 . . . 329
Rull, Xavier, «Version al castellano de una porcion de palabras de lalengua catalana». Apunts per a una caracterització sociolingüísticade la lexicografia catalana del segle xix . . . 343
Baldaquí Escandell, Josep M., La inseguretat lingüística en l’ús de dues llengües: estudi comparat de la percepció de la inseguretat lingüística en el context valencià . . . 355
Carrera, Josefina, Vocals mitjanes anteriors del català i castellà extretes d’entrevistes radiofòniques:caracterització i comparació acústiques . . . 367
Szijj, Ildikó, Derivació deverbal regressiva en català i en castellà . . . 379
Comajoan, Llorenç; Canals, Eulàlia, L’adquisició de les formes i funcions del passat en català com a segona llengua: el paper de la primera llengua i d’altres variables  . . . 391

Nivells de llenguatge

Julià-Muné, Joan; Creus, Imma, De la fonètica descriptiva a l’ortoèpia catalana en l’adaptació fònica dels mots forans: el cas dels idiomes sense grafia llatinitzada . . . 407
Boladeras Taché, Josep M., Les preposicions en català nord-occidental . . . 425
Lorente Casafont, Mercè, Verbs pronominals de font lèxica: reflexivitat i reciprocitat inherents . . . 435
Creus, Imma; Julià-Muné, Joan, Multilingüisme i fonètica contrastiva: els «eurosons» i la pronúncia del català . . . 447
Ginebra, Jordi; Llagostera, Roser, Tendències en el règim sintàctic dels neologismes verbals: anàlisi contrastiva català-castellà . . . 461

Presentacions de projectes

Costa Carreras, Joan, La traducció de textos de Pompeu Fabra a l’anglès . . . 475
Vallés, Carme; Motlló, Noëlia, Projecte «Aixalda». Estudi integral del dialecte pallarès . . . 481
Pons, Lídia; Sayós, Rosa, Projecte de recerca «La llengua de la publicitat a la televisió» . . . 487