Administració

Vuitè Col·loqui Volum II


ÍNDEX
JOAN SOLÀ, El català a les gramàtiques i els diccionaris llatins dels segles . . . 7
ANNA M. TORRENT, Llengua i poder polític a Catalunya al segle xvii . . . 29
EMILI CASANOVA, Aproximació a una gramàtica contrastiva dels dialectes catalans al segle xviii: la combinació binària de pronoms personals febles de 3a. persona . . . 57
IRMELA NEU-ALTENHEIMER, Defensa i il·lustració del català al segle xviii . . . 81
JOSEP MURGADES, Notícia d’un diccionari manuscrit català-francès del 1718 . . . 109
MARIA CONCA-VICENT SALVADOR, Un document inèdit de Joan Maians i Siscar . . . 121
JOAN MIRALLES I MONSERRAT, Un receptari de cuina mallorquí del segle xviii . . . 135
ALBERT ROSSICH, Renaixement, Manierisme i Barroc en la literatura catalana . . . 149
FERRAN GADEA I GAMBÚS, Renaixement i filologia en vulgar als Paisos Catalans (1500-1570) (Notes sobre l’edició i transmissió dels autors medievals catalans.) . . . 181
JUAN MIGUEL RIBERA LLOPIS, Decadències i regeneracions en les literatures peninsulars no castellanes. Diversos nivells de castellanització . . . 207
ENRIC BALAGUER, «La infanta Tellina i el rei Matarot» i «Los amors de Melisendra», comèdies atribuïdes a Francesc Mulet (1624-1675), i la literatura carnavalesca del Barroc . . . 221
MARIA MERCÉ MIRÓ, Circe i Proteu en el teatre de Francesc Fontanella o la innovació barroca en l’efímer de l’espai escènic . . . 235
RAFAEL ALEMANY I FERRER-GABRIEL SANSANO, El valencià Francesc Ramon González i les seues composicions catalanes del «Sacro Monte Parnaso» (1687) . . . 247
KENNETH BROWN, Encara més sobre Pere Serra i Postius . . . 267
JOAN CASTAÑO-GABRIEL SANSANO, La Festa o Misteri d’Elx segons una consueta inèdita del segle XVIII . . . 291
ISABEL-CLARA SIMÓ, Situació de la literatura catalana actual. Taula rodona . . . 305
ALEX BROCH, La literatura catalana 1968-1988. Síntesi de situació . . . 309
ANTONI SERRA, Panoràmica amb «riesling» . . . 317
ARTHUR TERRY, Discurs inaugural . . . 323
ANTONI M. BADIA I MARGARIT, Bons auguris en l’acte inaugural . . . 325
Homenatge a A. Serra-Baldó (textos de R. ARAMON I SERRA, Y.-R. FONQUERNE i A. SERRA-BALDÓ) . . . 331
MICHEL CAMPRUBÍ, Memòria del Col·loqui . . . 341
ANTONI M. BADIA I MARGARIT, Al·locució de comiat . . . 347
ARTHUR TERRY, Discurs de l’acte de clausura . . . 353
Document sobre l’ensenyament de la llengua catalana a Catalunya Nord . . . 359