Administració

Sisè Col·loqui


INDEX
G. TAVANI – J. PINELL, Pròleg . . . 5
G. COLON, Discurs inaugural . . . 9
A. BoscoLo, Relazioni tra l’Italia e le terre catalane nel Basso Medioevo . . . 15
M. PRATS, Un vocabulari català a la versió del De regimine principum de Gil de Roma . . . 29
J. M. NADAL, «Usar de llenguatge artificiós» en el segle ideologia lingüística i llengua literària . . . 89
M. JORBA, Actituds davant de la llengua en relació amb la Renaixença . . . 127
J. SOLÁ, Qüestions sintàctiques pendents en la normativa actual . . . 153
E. CASANOVA, Notes sobre el cultisme en català medieval . . . 195
BLASCO, La iteració sintàctica i verbal en alguerès . . . 207
VALLVERDÚ, Sobre la teoria de la lleialtat lingüística aplicada a dues situacions especifiques: L’Alguer i Barcelona . . . 215
V. LIXFELD, Alguns resultats d’una enquesta sociolingüística a les Valls d’Andorra . . . 231
R. BRUMMER, Ramon Llull i Dante Alighieri, paral·lels literaris . . . 241
F. RICO, Petrarca y el «humanismo catalán» . . . 257
G. RIBBANS, La temptació de l’absolut a la lírica catalana del segle xx . . . 293
J. MAS I VIVES, La «generació del 27» i els poetes mallorquins dels anys 50 . . . 307
M. NAVARRO, Vicent Andrés Estellés: una visió irònica de la Mort . . . 337
A. TERRY, Pensament i cant en la poesia de Ramon Xirau . . . 353
A. M. SALUDES I AMAT, Notícia sobre els textos en català conservats a la Biblioteca Nacional de Nàpols . . . 373
A. M. COMPAGNA PERRONE CAPANO, La «Summa» dels reis de Nàpols i Sicília i dels reis d’Aragó de Lupo de Spechio . . . 381
S. PANUNZIO, Realisme i didacticisme en les comparacions d’Ausiás March pròpies del Bestiari . . . 397
R. M. POSTIGO, Elements de procedència italiana a «El Europeo» (Barcelona, 1823-24) . . . 411
I. NEU-ALTEN H EIMER, Per una nova lectura dels manuscrits inèdits dels Jocs Florals de Barcelona: 1858-1899 . . . 429
R. M. DELOR I MUNS, L’estructura del laberint a «El caminant i el mur» de Salvador Espriu . . . 461
KULIN, Salvador Espriu: «Final del laberint» . . . 487
Ll. ALPERA, La poesia d’Emili Rodríguez-Bernabeu: Perfil panoràmic i notes per al seu estudi . . . 499
M. BATLLORI, El català, llengua de cort a Roma durant els pontificats de Calixt III i Alexandre VI . . . 509
APÈNDIX
Paraules del prof. Jordi Pinell a l’acte de cessió dels llibres de l’exposició a la Biblioteca de l’Institut de Filologia Romànica . . . 523
L’ensenyament del català a Itàlia . . . 524