Administració

Novè Col·loqui Volum II


ÍNDEX
JOAN FUSTER, Consideracions sobre el Tirant . . . 5
ANTONI FERRANDO, Del Tiran de 1460-64 al Tirant de 1490 . . . 25
ALBERT G. HAUF I VALLS, Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana . . . 69
JOSEP-LLUÍS ROIG I SALA, Tirant lo Blanc, un heroi possible? . . . 117
M. MERCÉ FONT I PRADES, D’Anglaterra a Constantinoble: un recorregut pels personatges femenins del Tirant lo Blanc . . . 131
PAÜL LIMORTI I PAYÁ, Notes al pròleg i a la dedicatòria del Tirant . . . 147
MARIA DE LA PAU JANER, L’espòs transformat al Tirant lo Blanc . . . 159
VICENT MARTINES, El Tirant lo Blanc a Itália. «In Spagna é riputato come qui il Decamerone di Giovanne Boccaccio» . . . 173
VINCENZO MINERVINI, La prima analisi critica del Tirant L’Avertissement di Nicolas Fréret . . . 183
ROSANNA CANTAVELLA, Terapèutiques de l’amor hereus a la literatura catalana medieval . . . 191
XAVIER RENEDO, Llegir i escriure a la tardor de l’Edat Mitjana . . . 209
VICENC BELTRAN-GEMMA AVENOZA, Per una nova bibliografia de la literatura catalana antiga . . . 223
JOAN TORRUELLA, Arxiu informatitzat de textos catalans medievals . . . 239
GERMÀ COLÓN DOMÉNECH, Visió romàntica sobre alguns «mossarabismes» del català . . . 253
MARÍA JESÚS RUBIERA I MATA, Els arabismes del català. Història d’un rebuig . . . 301
CARME PLAZA ARQUÉ, Mossàrab i català a la conca del Barberà: els resultats d’«AI» . . . 319
JOAN J. PONSODA SANMARTÍN, L’ús del català i d’altres llengües en la Cocentaina del segle xiii . . . 329
JOSEP DAVID GARRIDO I VALLS, El contacte de llengües i les escriptures documentals castellanes en un document murcià del 1298 . . . 345
JORDI COLOMINA I CASTANYER, Aproximació a l’antroponímia murciana d’origen català. Un capítol poc conegut de la història de la llengua catalana . . . 355
MARTA ANTÓNIA CANO IVORRA, La interferència lingüística a Elx durant el segle xviii 385
ANTONI MAS MIRALLES, El factor diafàsic en el desplaçament lingüístic (L’administració eclesiàstica d’Elx en l’edat moderna) . . . 393
JOAN VENY, Fortuna del fonema IV en català: visió històrica de la «queada» . . . 405
JOSEP MARTINES, La interferència lingüística en la lexicografia valenciana del segle xix. El Diccionario valenciano (inèdit) de Josep Pla i Costa . . . 437
JOSEP ANTONI SEMPERE MARTÍNEZ, El substrat català del murcià . . . 457
JOAN LLUÍS MONDO I MASCARE, «No és lo mateix parlar ab la reina que ab sa gerra». Sobre l’ús de l’article literari al parlar de Tárbena . . . 473
VICENT BELTRAN-JOAN LLUÍS MONDO-VICENT PÉREZ, Aproximació al lèxic del parlar de Guardamar . . . 495
JAUME CORBERA Pou, La influència de l’italià i dels parlars sards i itàlics en les denominacions alguereses dels animals marins . . . 513
MARIA ROSA LLORET ROMAÑACH, Alacantinismes en el lèxic mariner de Roses . . . 529