Administració

Catorzè Col·loqui Volum II


ÍNDEX
Crèdits
Jenny Brumme, Símbols i llenguatge. Convergències i divergències en les frases fetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
M. Teresa Espinal, Gramàtica de les frases fetes . . . . . . . . . . . . 27
José Enrique Gargallo, Cel rogent, pluja o vent. Refranys meteorològics en català i dins la Romània . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Károly Morvay, Els bons usos es perden (sobre el «Petit Diccionari Fraseològic Cerdanià») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Carmen Arronis Llopis – Mikel L. Forcada – Marinela Garcia Sempere, Edició de textos catalans antics amb l’ajuda del sistema TEI; una manera d’accedir a múltiples possibilitats de lectura . . . . . 97
Joan Borja i Sanz, Fraseologia i cohesió textual: els marcadors discursius en català . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Josep Calatayud Cuenca – Xavier Lluna Ferrer, Un model fraseològic possible per a l’ensenyament del català . . . . . . . . . . . . . 125
Maria Conca, Identificació i anàlisi textual d’unitats fràsiques en l’obra poètica de Vicent Andrés Estellés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Dolors Font Rotchés, Èmfasis melòdics en els eslògans publicitaris
151
Maria Àngels Fuster Ortuño, La traducció de clàssics medievals: locucions verbals i col.locacions en el Curial e Güelfa . . . . . . . 167
Javier Giralt Latorre, Fraseologia dialectal en els parlars catalans d’Aragó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
M. Isabel Guardiola i Savall – Sandra Montserrat i Buendia, Presentació del projecte Diccionari electrònic d’unitats fraseològiques verbals Espanyol, Francès, Català, Anglès, Italià, Rus i Polonès: detalls de la tasca realitzada en l’apartat de llengua catalana . . . . . . . 191
Beatriu Guarro i Picart, L’eslògan publicitari, una nova fraseologia per a la consolidació de vells valors . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Josep Guia i Marín, Proverbis en l’Espill. Inseriment, identificació i funció discursiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Xavier Lluna – Josep Vicenç Calatayud, Marcadors discursius de caràcter fraseològic en els aforismes de Joan Fuster: mirat en fred, mal senyal 227
Vicent Martines, Traducció, noves tecnologies i fraseologia per conèixer millor el llenguatge dels nostres clàssics: Ausiàs March i Tirant lo Blanch. Un esguard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Joan Miralles, Sobre alguns aplecs de refranys i frases fetes a Mallorca durant el segle xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Maria Teresa Moret Oliver, Locucions i expressions codificades en documents notarials aragonesos del segle xiv escrits en català . . . 261
Laia Rosàs i Redondo, Interferències del castellà en la fraseologia valenciana de dos repertoris lexicogràfics dels segles xviii i xix . . . . . 271
Bàrbara Sagrera – Caterina Valriu, Aproximació a la fraseologia de les Illes Balears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Pelegrí Sancho Cremades, Problemes de la traducció de la fraseologia en el còmic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291