Administració

TRASPÀS D’ANTONI MARIA BADIA I MARGARIT, FUNDADOR DE L’AILLC

Novembre de 2014

La matinada del dia 16 de novembre d’enguany ha traspassat Antoni Maria Badia i Margarit. A part de la seva tasca científica pionera i destacada en àmbits molt diferents de la lingüística catalana, que li ha valgut nombrosos premis i el reconeixement internacional, de les seves múltiples publicacions i de la seva tasca acadèmica i gestora en els càrrecs més rellevants de la Universitat de Barcelona, volem destacar aquí que fou un dels principals impulsors de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i el seu primer president.

L’any 1965 el professor Georges Straka, catedràtic de la Universitat d’Estrasburg i amic personal d’Antoni M. Badia i Margarit, va posar a disposició del filòlegs catalans el Centre de Philologie Romane d’Estrasburg per tal de celebrar-hi una setmana dedicada a la lingüística catalana. El congrés, organitzat per Antoni M. Badia i Margarit, Germà Colon i Georges Straka, va tenir lloc a Estrasburg l’abril de 1968 i va versar sobre fonètica i fonologia, lexicologia, dialectologia i onomàstica.

A partir de l’èxit d’aquesta primera reunió, que es va anomenar Col·loqui, es va crear una Comissió Gestora, presidida per Antoni. M. Badia i Margarit, amb l’objectiu d’organitzar un altre Col·loqui i de redactar un projecte d’estatuts per a la creació oficial d’una associació de catalanistes. El segon Col·loqui es va celebrar a Amsterdam durant el març de 1970, acollit per la Universitat d’aquesta ciutat. El tercer Col·loqui es va celebrar a la Universitat de Cambridge, acollit pel Fitzwilliam College, l’abril de 1973. Durant aquest Col·loqui es van presentar i aprovar, per votació, els estatuts i es va constituir l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes; constituïda l’associació, en el curs de la primera Assemblea de l’AILLC, es va elegir la primera Junta de Govern, presidida per Antoni M. Badia i Margarit.

Antoni M. Badia i Margarit va exercir el càrrec de president fins al quart Col·loqui, celebrat a Basilea el març de 1976. L’any 1985 va ser elegit conseller de l’AILLC durant l’Assemblea general celebrada el mes d’octubre a Tarragona, amb ocasió del setè Col·loqui. Des de l’any 1965, i fins als darrers temps, va assistir a tots els Col·loquis i es va ocupar personalment i amb molt d’interès de la bona marxa de les activitats organitzades per l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

Lídia Pons i Griera

Secretària de l’AILLC